Hankkeet

Savonia-ammattikorkeakoulu ja Energiatutkimuskeskus toteuttavat ja ovat mukana erilaisissa tutkimus- ja kehittämisprojekteissa. Projekteja toteutetaan alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

VALTEK-Valmistavan teollisuuden kilpailukyvyn ja kasvun varmistaminen -hankkeessa toteutetaan teollisuudelle räätälöityjä koulutuksia yritysten omista lähtökohdista.

Hankkeen avulla edesautetaan pohjoissavolaisen teollisuuden pysymistä mukana globaalissa kilpailussa ja varmistetaan toiminnan edellytykset maakunnassa. Yritystoiminnassa henkilöstön jatkuva kehittäminen on keskeisessä roolissa kasvua ja kilpailukykyä haettaessa. Hankkeen yhtenä tavoitteena on yrityslähtöisten koulutuksen ja opetusmenetelmien kehittäminen. Aiheet koulutuksista ja kehittämistoimenpiteistä kootaan yrityskentästä.

Yrityslähtöisen koulutuksen kehittämisessä on kaksi tavoitetta, jotka ovat henkilöstökoulutus; ajasta ja paikasta riippumaton koulutuksen toteutus siten, että yksittäinen osallistuja voi opiskella mahdollisimman suuren osan koulutussisällöstä silloin kun hänelle sopii. Oppilaitoksissa opiskelevien koulutuksen toteutuksen painopisteen siirtyminen yhä enemmän yrityksissä tapahtuvaksi on haaste opetushenkilöstön ja yritysten toimintojen yhteensovittamiselle.

Hanketta toteuttavat yhteistyössä Savon koulutuskuntayhtymä (hallinnoija) Savonia-ammattikorkeakoulu ja Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä.

Hankkeen toteutusaika: 1.1.2018 - 31.12.2019.

Hanketta rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus. Katso lisää Valtek-hankkeen omilta nettisivuilta valtekhanke.fi

Hankkeen yhteyshenkilöt:

Savonia-ammattikorkeakoulu
Petteri Heino, puh. 044 6759 j
Sähköposti:Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Savon ammattiopisto
Hannu Miettinen, puh. 044 785 4211
Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Ylä-Savon ammattiopisto
Jarkko Ruotsalainen, puh. 040 177 8536
Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

UEP-Uusiutuva energia pienkohteista -hankkeessa tavoitteena on kerätä tietoa ja kokemuksia uusiutuvien energiamuotojen käytöstä pienkohteissa. Hankkeessa tarkastellaan kotitalouksia tulevaisuuden energiatuotannon ja -kulutuksen yksikköinä, jotka tyydyttävän oman energiantarpeensa ja toimivat osana valtakunnallista sähkönkäytön joustoa sekä tuottamalla sähköä ja varastoimalla sitä.

Hankkeessa demotaan pienkohteen kannalta joidenkin keskeisten energialähteiden liittämistä kohteen energiajärjestelmään. Tavoitteena on luoda sovellus, jolla voidaan hallita pienkohteen sähkö- ja lämmitysenergiatarve eri vuorokauden ja vuoden aikoina sekä maksimoida uusiutuvien energiamuotojen käyttö. Hankkeen tuotosten avulla voidaan hakea energian kustannusvaikutusten optimia, jos yksikköhinnat ovat tiedossa.

Hanketta toteuttavat yhteistyössä Lappeenrannan teknillinen yliopisto (hallinnoija) ja Savonia-ammattikorkeakoulu

Hankkeen toteutusaika: 1.4.2017 - 31.12.2019

Hankkeen kustannusarvio on 349.541 euroa (70 % EU-/valtion rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 rakennerahasto-ohjelmasta ja loput 30 % omarahoitusta ja yritysrahoitusta). Rahoittajaviranomainen on Pohjois-Savon liitto.

Hankkeen yhteyshenkilöt:

Tki-asiantuntija Petteri Heino, Savonia-ammattikorkeakoulu
Varkaus
Puh. 044 785 6759
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tutkimuspäällikkö Ari Puurtinen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Varkaus
Puh. 050 413 4239
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

KOLA-hankkeen tavoitteena on mm. nopeuttaa pk-yritysten ja yliopistolähtöisten uusien teknologioiden ja innovaatioiden käyttöönottoa sekä tuoda alan toimijoiden käyttöön luotettavasti toimiva koeympäristö.

Koetoiminnalla liiketoimintaa (KOLA) -hankkeen tavoitteina on tuoda Varkauteen aiemmin rakennettu polttotekniikkaan keskittynyt koeympäristö erityisesti alueen yritysten käyttöön ja lisätä tunnettavuutta myös valtakunnallisesti. Hankkeen aikana rakennetaan koeympäristön toimintamalli, joka mahdollistaa joustavasti koeajojaksojen toteuttamisen. Hankkeen alkuvaiheessa tullaan koeympäristöä ajamaan eri polttoaineilla, eri mittaisia käyttöjaksoja ja oppimaan tätä kautta prosessien käyttäytymistä ja hallintaa.

Kohderyhmää ovat Pohjois-Savon yritykset, joiden tuotteet ja palvelut ovat polttotekniikkaan, päästöjen hallintaan tai sähkön tuottamiseen liittyviä sekä laitostoimijat ja -toimittajat, joiden tuotantoympäristö perustuu leijukerrostekniikkaan tai polttoon tulitorvi-tuliputki -kattilassa.

Hanketta toteuttavat yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulu (hallinnoija) ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto.

Hankkeen toteutusaika: 1.3.2015 - 31.12.2016. Hanke on päättynyt.

Hankkeen kustannusarvio on 467.508 euroa (70 % EU-/valtion rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 rakennerahasto-ohjelmasta ja loput 30 % omarahoitusta ja yritysrahoitusta). Rahoittajaviranomainen on Pohjois-Savon liitto.

Lisäksi Savonia-ammattikorkeakoulu on saanut Pohjois-Savon liitolta rahoitusta Koetoiminnalla liiketoimintaa hankinnat (KOLA_invest) -rinnakkaishankkeelle 80.000 euroa. ((70 % EU-/valtion rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 rakennerahasto-ohjelmasta ja loput 30 % Savonian omarahoitusta).

Hankkeen yhteyshenkilöt:

Tki-asiantuntija Petteri Heino, Savonia-ammattikorkeakoulu
Varkaus
Puh. 044 785 6759
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tutkimuspäällikkö Ari Puurtinen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Varkaus
Puh. 050 413 4239
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Pyreus-hankkeessa tavoitteena on tuottaa yritysten tarvitsemaa uutta tietoa ja osaamista liittyen uusiutuvien pyrolyysiöljyjen hyödyntämiseen energiantuotannossa, mukaan lukien pyrolyysiöljyjen käytettävyys, savukaasupäästöt ja päästöjen puhdistinratkaisut.

Pyrolyysiöljyihin perustuvien energiaratkaisujen kehittäminen ja arvioiminen (Pyreus) -hanke

Itä-Suomeen on syntymässä merkittävää pyrolyysiprosessilla valmistettuihin uusiutuviin bioöljyihin liittyvää liiketoimintaa. Näiden ns. pyrolyysiöljyjen käytettävyydestä ja päästöistä ei ole kuitenkaan vielä riittävästi tietoa ja erityisesti pieniin kattilalaitoksiin, jotka ovat alkuvaiheessa pyrolyysiöljyjen pääasiallinen käyttökohde, on yleisesti tarvetta kehittää kustannustehokkaita savukaasujen puhdistusmenetelmiä. Pohjois-Savon alueella on ainutlaatuiset mahdollisuudet toteuttaa aiheeseen liittyvää kehitystyötä, sillä alan yritysten lisäksi sekä Itä-Suomen yliopistossa (UEF) että Savonia-ammattikorkeakoululla (Savonia) on kehitystyöhön tarvittavat modernit koe- ja mittalaitteistot ja aiheeseen liittyvää osaamista.

Hankkeen tavoitteina on tuottaa yritysten tarvitsemaa uutta tietoa ja osaamista liittyen uusiutuvien pyrolyysiöljyjen hyödyntämiseen energiantuotannossa, ml. pyrolyysiöljyjen käytettävyys, savukaasupäästöt ja päästöjen puhdistinratkaisut. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa UEF:n ja Savonian polttoprosesseihin ja niiden päästöihin liittyvien kehitys- ja tutkimusympäristöjen toimintaa lisäämällä merkittävästi niiden välistä yhteistyötä ja kehittämällä yhteistoimintamuotoja, vahvistaen ympäristöjen kilpailukykyä, kansainvälistä tunnettavuutta ja valmiuksia tuottaa yritysten ja yhteiskunnan tarvitsemia tutkimus- ja kehityspalveluja.

Toteutusaika: 1.10.2015 – 31.12.2017. Hanke on päättynyt.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 394.375 euroa. Rahoituksesta 70 % EAKR- ja valtion rahoitusta (rahoittajaviranomainen Pohjois-Savon liitto), muuta rahoitusta 30 % (toteuttajien omarahoitus ja yksityinen rahoitus).

Hanketta toteuttavat yhteistyössä Itä-Suomen yliopisto (hallinnoija) ja Savonia-ammattikorkeakoulu.

Yhteyshenkilöt:

Itä-Suomen yliopisto
Olli Sippula, puh. 040 355 3397
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Savonia-ammattikorkeakoulu
Jukka Huttunen, puh. 044 785 5765
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

KILIKE-hankkeessa etsitään ja kehitetään uusia liiketaloudellisesti kannattavia sovelluksia kierrätysmateriaalien käytölle. Prosessoitavia materiaaleja voivat olla erilaiset teollisen toiminnan kuitu-, mineraali- ja muovipohjaiset sivuvirrat tai jo jätteeksi luokitellut edellä kuvatun kaltaiset materiaalijakeet, kuten rakennus- ja yhdyskuntajätteet.

Pohjoissavolaisen materiaalitehokkaan kiertotalouden liiketoiminta (KILIKE) -hankkeen tavoitteena on löytää ja kehittää uusia liiketaloudellisesti kannattavia sovelluksia kierrätysmateriaalien käytölle. Prosessoitavia materiaaleja voivat olla erilaiset teollisen toiminnan kuitu-, mineraali- ja muovipohjaiset sivuvirrat tai jo jätteeksi luokitellut edellä kuvatun kaltaiset materiaalit, kuten rakennus- ja yhdyskuntajätteet. Hankkeessa toteutuu merkittävällä tavalla vähähiilisyyden periaate.

Hankkeen tavoitteena on luoda työskentelymalli, jossa yritysedustajat ideoivat ohjatusti saatavilla olevista kierrätysmateriaaleista uusia sovelluksia, jonka jälkeen parhaista ideoista valmistetaan koekappaleet. Ideointiprosessin tulee olla mahdollisimman vuorovaikutteinen ja projektin tavoitteena onkin toteuttaa useita peräkkäisiä ideasta demotuotteeksi -sessioita, jolloin edellisen kierroksen palaute toimii syötteenä seuraavalle kierrokselle. Koekappaleiden valmistamisen menetelmiä ovat agglomerointi, ekstruusio sekä valu.

Oman tekemisen kautta ja vuorovaikutuksessa toisten yritysten kanssa yrityksille muodostuu nykyistä selkeämpi käsitys mahdollisuuksista parantaa oman tuotannon sivuvirtojen käyttöä sekä tunnistaa uusia raaka-ainelähteitä. Yritykset saavat ideoita ja ajatuksia uusien tuotteiden tekemiseen sekä uusien tuotantomenetelmien käyttämisestä omassa toiminnassa. Yritykset saavat uusia innovointityökaluja sekä -malleja oman päivittäisen toiminnan parantamiseen.

Hanketta hallinnoi Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Osatoteuttajina toimivat Itä-Suomen yliopisto ja Savonia-ammattikorkeakoulu.

Hankkeen toteutusaika: 1.11.2015 - 28.2.2018. Hanke on päättynyt.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 691.722 euroa. Hanke saa 70 % EU-/valtion rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Loput 30 % ovat yritysten ja toteuttajien omaa rahoitusta. Rahoituksen on myöntänyt Pohjois-Savon liitto.

Seuraa KILIKEn blogista mitä projektissa on meneillään tai ota suoraan yhteyttä hankkeen yhteyshenkilöihin:

Tutkimuspäällikkö Ari Puurtinen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Varkaus
Puh. 050 413 4239
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tki-asiantuntija Petteri Heino, Savonia-ammattikorkeakoulu
Varkaus
Puh. 044 785 6759
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

TeknoSteps2018-hankkeessa tavoitellaan valmistavan teollisuuden toimialan osaamisen kasvattamista, koulutusorganisaatioiden resurssien tehokasta käyttöä, koulutuksen kehittämistä ja toimialan vetovoiman lisäämistä.

Energiatekniikka on mukana TeknoStePS2018 - Pohjois-Savon valmistavan teollisuuden ja sitä palvelevan liiketoiminnan osaamisen kehittämishankkeessa.

Hankkeen tavoitteina ovat uuden teknologian hyödyntäminen yrityksissä, tutkimuksessa ja koulutuksessa, toimialan osaamisen lisääminen, koulutusorganisaatioiden resurssien tehokas käyttö, koulutuksen kehittäminen sekä toimialan vetovoiman parantaminen.

Kohderyhmää ovat Pohjois-Savon valmistavan teollisuuden ja sitä palvelevan liiketoiminnan yritykset sekä ammattioppilaitosten ja ammattikorkeakoulun henkilöstö.

Hanketta toteuttavat yhteistyössä hallinnoija Savon koulutuskuntayhtymä ja osatoteuttajina Savonia-ammattikorkeakoulu ja Ylä-Savon kuntayhtymä.

Hankkeen toteutusaika: 1.3.2015 - 31.12.2017. Hanke on päättynyt.

Hanketta rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus.

Katso lisää TeknoStePSin omilta nettisivuilta www.teknosteps.fi tai ota yhteyttä projektipäälliköihin:

Savonia-ammattikorkeakoulu
Varkaudessa Petteri Heino, puh. 044 6759 ja
Kuopiossa konetekniikan alalla Kai Kärkkäinen, puh. 044 785 6297.
Sähköposti:Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Savon koulutuskuntayhtymä
Heikki Makkonen, puh. 044 785 8378
Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Kaikki Savon ammatti- ja aikuisopiston, Ylä-Savon ammattiopiston ja Savonian yhteyshenkilöt ovat luettavissa Teknostepsin nettisivuilta.

Yhteistyökumppaneitamme hankkeissa ovat yritykset sekä Itä-Suomen yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Savon koulutuskuntayhtymä, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä ja alueen kehitysyhtiöt.