Palvelut

Energiatutkimuskeskus tarjoaa tuotekehitys- ja testaus- sekä koulutuspalveluja energiatuotannon-, -siirron ja jakelun sekä energiavarastoinnin osa-alueilla teknologia-alan yrityksille ja muille yhteisöille.

Mittaus ja testaus

  • Polttoainetestaus (Kiinteiden polttoaineiden analyysit, bioöljyn sakkautumis- ja erottumistestit)
  • Korroosio- ja materiaalitestaus (kattila- ja vaihdinmateriaalitestaus korroosiosondilla)
  • Polttokokeet ja tulipesäkäyttäytyminen vaikeilla seospolttoaineilla ja katalyyteilla (Pedin käyttäytymiskokeet, tuhkan ominaisuudet ja likaantumisen vaikutuksen testaus)
  • Savukaasupäästöjen mittaus ja kiintoainepitoisuuksien mittaukset.

Mittauksia ja testauksia voidaan toteuttaa leijupeti- ja arinakattilatestausympäristöjen lisäksi myös yrityksen tiloissa tai tutkimuskeskukseen rakennettavassa testiympäristössä.

Tutkimusympäristöjä käytetään myös energiatekniikan perus- ja täydennyskoulutuksessa ja se toimii oppimisympäristönä tarpeen mukaan myös yrityksille räätälöidyissä koulutuksissa.

Ota yhteyttä! Pyydä lisätietoja tai tarjous sähköpostilla.