Korroosio- ja materiaalitestaus

Onko teillä polttoaineista ja ajotavasta johtuvia materiaalien korroosio-ongelmia? Haittaavatko polttoprosessissa kloori ja liian alhaiset lämpötilat? Tuottavatko päänvaivaa uudet päästövähennysmenetelmät ja niiden lisäaineista johtuvat ongelmat?

Kattilamateriaalien korroosiotestaukset korroosiosondilla

Kattilamateriaalien korroosiosonditestauksissa asetetaan korroosiosondi uhripaloineen kattilapesän olosuhteisiin leijupetikattilan sisälle. Sondi voidaan asettaa leijupetikattilaan joko tulipesään tai takavetoon halutulle korkeustasolle. Sondi on vesi- ja ilmajäähdytetty, jotta se saadaan pidettyä halutussa vakiolämpötilassa.

Palvelun sisältö ja toteutustapa (pdf)

Kattila-ja vaihdinmateriaalitestaukset materiaalintestauskammiossa

1. Korroosiosondi laitetaan haluttuun lämpötilaan materiaalintestauskammioon ja uhripalat sondissa ovat halutuissa olosuhteissa savukaasuvirtauksessa. Venttiilejä kuristetaan ja savukaasuja sekoitetaan kammiossa, jotta päästään haluttuun lämpötilaan.

tai

2. Testiin voidaan tuoda myös suurempi kappale, esimerkiksi ilma-savukaasu -vaihdin. Materiaalintestauskammiossa on kansi, josta voidaan asettaa sinne esimerkiksi em. vaihdin ja ajaa savukaasua vaihtimen läpi sekä testata sitä kautta, miten vaihdin kestää savukaasujen likaavia ja syövyttäviä olosuhteita tietyssä lämpötilassa.

Palvelun sisältö ja toteutustapa (pdf)