Korroosio- ja materiaalitestaus

Onko teillä polttoaineista ja ajotavasta johtuvia materiaalien korroosio-ongelmia? Haittaavatko polttoprosessissa kloori ja liian alhaiset lämpötilat? Tuottavatko päänvaivaa uudet päästövähennysmenetelmät ja niiden lisäaineista johtuvat ongelmat?

Kattilamateriaalien korroosiotestaukset korroosiosondilla

Kattilamateriaalien korroosiosonditestauksissa asetetaan korroosiosondi Savonian koekattilaan tai asiakkaan kattilaan.  Sondi on vesi- ja ilmajäähdytetty, jotta se saadaan pidettyä halutussa vakiolämpötilassa.

Palvelun sisältö ja toteutustapa (pdf)