Koulutus

Energiatutkimuskeskusta hyödynnetään energiatekniikan perus- ja täydennyskoulutuksessa ja se toimii oppimisympäristönä tarpeen mukaan myös yrityksille räätälöidyissä koulutuksissa.

Energiatekniikan ala tarjoaa insinööri (AMK) -tutkintoihin johtavan sekä nuorille että työelämässä oleville aikuisille suunnatun koulutuksen lisäksi myös muuta teknologia-alan jatko- ja täydennyskoulutusta nykypäivän ja tulevaisuuden tarpeisiin.

Ota yhteyttä ja kerro koulutustarpeistanne!