Maalämpöjärjestelmä– ja vaihdintestaus

Järjestelmässä on kaksi samasta pisteestä eri suuntiin porattua lämpökaivoa, joista samaan aikaan toisesta voidaan ottaa energia maalämpöpumpulle ja toista lämmittää varaajan lämmöllä. Lämpötilaprofiilia voidaan mitata lämpökaivossa kuitumittauslaitteella. Polttotestauksien aikana syntynyttä lämpöä voidaan käyttää lämmönvarastoinnin testaukseen.

Hybridijärjestelmä- sekä vaihdin- ja varaajatestaus

Testausympäristö koostuu lämmöntuottoyksiköstä, lämpövaraajasta sekä lämpökuormaa mallintavista käyttövesi- ja lämmityspiireistä. Ympäristö on suunniteltu useamman lämmöntuottoyksikön käyttöön perustuvien hybridijärjestelmien ja tuotteiden tuotekehitykseen ja testaukseen, mutta se soveltuu myös yksittäisten neste-neste lämmönsiirtimien mittaukseen ja toiminta-arvojen määritykseen.

Kuitupohjaiset hajautetut lämpötilamittaukset (DTS)

Valokuitupohjainen mittauslaitteisto hajautettuun lämpötilamittaukseen tuo uusia mahdollisuuksia mitata lämpötiloja paikoista, joissa se ei ennen ole ollut mahdollista. Sovelluskohteina voivat olla esimerkiksi säiliöiden ja putkien lämpötilojen jakaumat ja vaihtelut.

Palvelu sisältää valokuidun käyttöön perustuvan lämpötilamittauksen. Kuidusta voidaan mitata 0,5 metrin välein paikallinen lämpötila. Kuidun kokonaispituus voi olla jopa 5 km.

Kuitupohjaisen mittausjärjestelmän tekniset tiedot:

Kuitumittauskeskusyksikkö Sentinel DTS-SR

  • käytettävän kuidun maksimi pituus 5 km
  • mittaus-alue: -40 - +350 C
  • liitettävien kuitujen määrä: 2 kpl
  • lämpötilamittausresoluutio 0,1 astetta
  • tarkkuus ± 0,2 C maksimissaan 30 sekunnin päivitysvälillä, paikkaresoluutio 0,5 m tai parempi