Polttokokeet ja tulipesäkäyttäytyminen seospolttoaineilla ja katalyyteilla

Haluatteko testata uusia vaihtoehtoja polttoaineiksi tai selvittää likaantumisen vaikutuksia ajettavuuteen, tuhkan käyttäytymiseen tai korroosioon? Onko teillä tuhkan säilytykseen ja hävittämiseen liittyviä ongelmia, jotka vaativat ratkaisuja, mutta tuhkan koostumus on selvittämättä?

Pedin käyttäytymiskokeet vaikeilla polttoaineilla

(Ajomallikehitys pedin käyttäytymisen pohjalta ja petikerroksen sulamispistemittaukset eri natrium-, kalium- ja alumiinipitoisuuksilla.)

Testiympäristössämme pedin käyttäytymiskokeissa vaikeilla polttoaineilla voidaan ajaa haluttua polttoainetta leijupetikattilassa ja tarvittaessa lisätä hankalia yhdisteitä sisältävää polttoainetta sekä seurata milloin petikerros ja sen sisältämä tuhka sulaa. Testeissä on tarkoitus tukipolttoaineen tai sorbentin avulla nostaa petikerroksen sietämää lämpötilaa.

Palvelun sisältö ja toteutustapa (pdf)

Likaantumisen vaikutuksen testaukset ajettavuuteen, tuhkan käyttäytymiseen sekä korroosioon

Testauksessa määritellään etukäteen asiakkaan kanssa haluttu kattilan ajotapamalli. jotta likaantuminen ja kerrostumat muodostuvat korroosiosondin pinnalle (kts. palvelukuvaus kattilamateriaalien korroosiotestaukset korroosiosondilla). Tämän jälkeen voidaan tehdä korroosiokäyttäytymis-, tuhkafraktio-
ja ajotapamuutostestauksia.

Palvelun sisältö ja toteutustapa (pdf)

Tuhkan ominaisuudet eri seospolttoaineilla sekä tuhkan alkuaineanalyysit

Koejärjestelyissä voidaan polttaa pääpolttoainetta ja tukipolttoainetta leijupetikattilassa sekä syöttää polttoaineen ja savukaasun sekaan sekä kattilaan katalyytteja ja sidosaineita. Kertynyt lento- ja pohjatuhka on mahdollista kerätä talteen leijupedista, savukanavista sekä puhdistinlaitteilta ja analysoida niiden alkuainekoostumusta ja liukoisuutta.

Palvelun sisältö ja toteutustapa (pdf)