Savukaasupäästöjen mittaus ja puhdistuslaitetestaus

Savukaasuanalyysit

Näyttävätkö laitteiden erillismittarit varmasti oikein? Pitäisikö selvittää savukaasun koostumus?

Teemme voimalaitosten ja polttolaitosten savukaasuanalyysit sekä palokaasujen lämpötila- ja virtausmittaukset.

Savukaasukomponenttien pitoisuudet mitataan Gasmet Dx-4000 FTIR savukaasuanalysaattorilla. Savukaasumäärien mittaaminen suoritetaan joko L –tai S-pitot-mittauksena. Savukaasupäästöjen määritys suoritetaan kaasumaisten päästöjen määritystä koskevien standardien (SFS-EN 15259, 14789 ja 14790) mukaisesti.

Imupyrometrin avulla on lisäksi mahdollisuus analysoida kuumia ( > 180 ºC ) savukaasuja.

Palvelun sisältö ja toteutustapa (pdf)

Referenssimittauspaikkana toimiminen

Haluatteko varmistaa laitteiden mittaustarkkuudet tai vastaavatko mittausryhmien tulokset toisiaan?

Testiympäristömme mahdollistaa vertailumittausten tekemisen. Tutkimuskeskuksen piipussa on kaksi erillistä sisäpiippua, joille molemmille löytyy neljä mittauspistettä samaan kohtaan, josta pystyy samanaikaisesti mittaamaan hiukkas- ja savukaasupitoisuuksia usealla laitteella.

Mittausyhteitä voidaan tarvittaessa järjestää prosessissa muuallekin, joista sovitaan erikseen.

Palvelun sisältö ja toteutustapa (pdf)

Puhdistuslaitetestaustoiminta eri tyyppisille savukaasuvirroille

Tarvitsetteko testiympäristöä puhdistinlaitteiden teknisten ratkaisujen testaamiseen? Haluatteko saada tietoja laitteidenne ominaisuuksista uusissa olosuhteissa?

Tutkimuskeskuksessa on kaksi puhdistinlaitteistoa – sähkösuodin ja letkusuodin. Eri tyyppisiä savukaasuja voidaan ajaa molempien suotimien läpi, toinen tai molemmat ohittaen. Eri pisteissä ennen suotimia ja suotimien jälkeen voidaan mitata savukaasukoostumuksia sekä hiukkaspitoisuuksia.

Palvelun sisältö ja toteutustapa (pdf)