Leijupetikattilaympäristö

Leijupetikattila on energiatutkimuskeskuksen ”sydän”. Se koostuu neljästä eri segmentistä ja takavedosta. Leijupetikattila on teholtaan korkeintaan 300 kW. Sen korkeus on 8 m, ja savukaasumäärä 600 nm3/h. Tulipesän halkaisija on 494 mm. Hiekkapatjan korkeus arinalla on noin 500mm.

Leijupedillä pystytään tutkimaan polttoaineen vaihtelun ja sekoitussuhteen vaikutuksia syntyviin savukaasuihin, ilman syöttötasojen vaihtelun vaikutuksia palamiseen sekä kiertokaasun syötön vaikutuksia kattilaan. Lisäksi kattila sisältää suuren määrän mittausyhteitä, joilla voidaan tutkia polton aikana tapahtuvaa lämpötilakäyttäytymistä kattilan eri vyöhykkeissä.

Leijupetikattilasta poistuva savukaasu voidaan ohjata suodattimien kautta piippuun tai korroosiotestauskammioon, jossa voidaan testata savukaasun korroosio-ominaisuuksiaja tarkastella kuinka erilaiset polttoaineet vaikuttavat savukaasujen korroosio-ominaisuuksiin.

Järjestelmässä on erillinen sisäpiippu sekä savukaasuimuri savukaasun sivuvirralle, jolle voidaan tehdä erilaisia testejä (kuten katalyytin syöttö ja puhdistustestaukset) ja verrata saatuja arvoja päävirrasta saataviin arvoihin.

Arinakattila on tarkoitettu toimimaan leijupetikattilan rinnalla. Sillä otetaan talteen leijupediltä tulevien savukaasujen energia. Arinakattila on teholtaan 500 kW. Siihen on liitetty myös pyrolyysiöljypoltin-järjestelmä. Tulipesän halkaisija on 1,2 x 1 m ja syvyys 2,3 m²

Arinakattilalla on myös oma biopoltin, jolla voidaan polttaa pellettiä, haketta ja turvetta.