Pyrolyysiöljyn poltto- ja testausympäristö

Tutkimuskeskuksessa on erilliskattilaan liitettynä pyrolyysiöljypoltin sekä sen tarvitsemat käsittelylaitteistot. Pyrolyysiöljypolttimen​ teho on enintään 500 kW ja liekki on halkaisijaltaan 0,6 m ja pituudeltaan 2,1 m. Pyrolyysiöljypoltinjärjestelmällä on mahdollista tutkia öljyn sakkautumiseen liittyviä ongelmia, tehdä polttimen starttikokeita öljyllä, testauksen avulla pienentää öljyn aiheuttamaa korroosiota ja sen vaikutusta sekä vähentää pyrolyysiöljyn aiheuttamaa kattilan likaantumista ja sen vaikutuksia.

Pyrolyysiöljypolttimen ja kattilan jälkeen savukaasu voidaan ohjata erilaisten puhdistimien läpi ja sille voidaan tehdä kaasukomponentti- ja hiukkaspitoisuusmittauksia. Pyrolyysipolttimesta tulevat savukaasut voidaan myös ohjata korroosiotestauskammion läpi ja tutkia siellä erilaisten materiaalien korroosiokäyttäytymistä ja likaantumista kyseisessä savukaasuvirrassa.